FOTOGRAF

TORBJÖRN HELGESSON, FOTOGRAF

 

Fick som femåring en kamera och har sedan dess varit besjälad av fotografi. Skaffade som 13-åring mörkrum och har haft mörkrum sedan dess. Utbildade sig till fotograf och började jobba professionellt 1984. Gick en workshop med Anders Petersen och hittade sitt bildspråk. Det är nära en tradition av fotografer som Atget, André Kertész, Berenice Abbott, Walker Evans,  Lisette Model, William Klein, Robert Frank, Christer Strömholm, Diane Arbus, William Eggleston, Lee Friedlander, Dolores Marat och Nan Goldin. Det är alltså inte dokumentärfotografi. Tvärtom. Trots att han sen länge gör alla uppdrag digitalt och är väldigt driven i det, görs alla projekt analogt. Både fotografering och kopiering. Själen, essensen av fotografin, sitter i det analoga, tycker han. Jobbar här nästan uteslutande i svartvitt.

 

Medlem i Svenska Fotografers Förbund.

 

 

Utbildning, bl a

 

Fotografi - Lunds Universitet

Journalistik, reklam och information - Skurups Folkhögskola

Engelska - Lunds Universitet

Workshop - Anders Petersen

Fortbildningskurser i digital bild för fotografer från 1994

Miljö - Lunds Universitet

Pedagogik - Lunds Universitet

 

 

Separatutställningar, urval

 

Galleri Lunds Nation, Lund

Galleri Balzac, Lund

Galleri Fotograficentrum, Malmö

Kristianstads Länsmuseum

Ystads Konstmuseum

Landskrona Museum

Galleri Östratorp, Bollerup

Galleri 912, Kåseberga

 

 

Samlingsutställningar, uval

 

Skånska Konstmuseet Pictura, Lund (elevutställning tillsammans med Christer Strömholm, Anders Petersen och Jan-Gunnar Sjölin)

”Blandade Bilder”, Fotograficentrum Stockholm

Planket, Malmö Fotofestival

"Vår salong", Galleri Fotograficentrum, Malmö

Planket, Stockholm

"10 konstnärer", Kulturstationen Tomelilla

"Dans", KUB, Helsingborgs Konserthus

”Den sista utställningen. 14 fotografer”, Galleri Östratorp, Bollerup

”Konstens landskap”, Tjörnedala Konsthall, Baskemölla

 

 

Bok

 

”Två marknader/Two Fairs”, tillsammans med Per Drejare (Bokförlaget Rim & Reson, Lund 1994)

Representerad i boken ”Skånska Fotografer 1845-2005” (Malmö Museer, 2005)

 

 

Stipendier, bl a

 

Sveriges Bildkonstnärsnämnd

Sveriges Författarfond

 

 

Representerad, bl a

 

Helsingborgs Kommun

Kristianstads Länsmuseum

Ystads Konstmuseum

Landskrona Museum

Tomelilla Kommun

 

 

Länkar

Svenska Fotografers Förbund

Centrum för Fotografi

912 Kåseberga

912 Media

Boken "Två marknader" av Per Drejare och Torbjörn Helgesson. Text Hans Dalén.

TORBJÖRN HELGESSON, PHOTOGRAPHER

 

Achieved a camera as a five year old and has been inspired with photography since. Got a darkroom in his early teens and has had one since. Was educated for photography and started to work professionally in 1984. Attended a workshop by Anders Petersen and found his visual language. That is close to a tradition of photographers like Atget, André Kertész, Berenice Abbott, Walker Evans, Lisette Model, William Klein, Robert Frank, Christer Strömholm, Diane Arbus, William Eggleston, Lee Friedlander, Dolores Marat and Nan Goldin. Thus, it´s not documentary photography. On the contrary. Although all assignments  for long are made digital, all projects are analogue. Both photography and printing. The soul, the essence of photography,  is in the analogue, he thinks. His projects are almost exclusively made in black and white.

 

Member of the Swedish Photagraphers Association.

 

 

Education, selection

 

Photography - Lund University

Journalism, advertising and information - Skurups Folkhögskola

English - Lund University

Workshop - Anders Petersen

Further education courses in digital photography for photographers from 1994

Environmental studies - Lund University

Pedagogics - Lund University

 

 

Separate exhibitions, selection

 

Galleri Lunds Nation, Lund

Galleri Balzac, Lund

Galleri Fotograficentrum, Malmö

Kristianstads Länsmuseum

Ystads Konstmuseum

Landskrona Museum

Galleri Östratorp, Bollerup

Galleri 912, Kåseberga

 

 

Group exhibitions, selection

 

Skånska Konstmuseet Pictura, Lund (student exhibition with Christer Strömholm, Anders Petersen and Jan-Gunnar Sjölin)

”Blandade Bilder”, Fotograficentrum Stockholm

Planket, Malmö Fotofestival

"Vår salong", Galleri Fotograficentrum, Malmö

Planket, Stockholm

"10 konstnärer", Kulturstationen Tomelilla

"Dans", KUB, Helsingborgs Konserthus

”Den sista utställningen. 14 fotografer”, Galleri Östratorp, Bollerup

”Konstens landskap”, Tjörnedala Konsthall, Baskemölla

 

 

Book

 

”Två marknader/Two Fairs”, with Per Drejare (The publishing company Rim & Reson, Lund 1994)

Represented in the book ”Skånska Fotografer 1845-2005” (Malmö Museer, 2005)

 

 

Awards, selection

 

Sveriges Bildkonstnärsnämnd

Swedish Authors Fund

 

 

Represented, selection

 

Helsingborgs Kommun

Kristianstads Länsmuseum

Ystads Konstmuseum

Landskrona Museum

Tomelilla Kommun

 

 

Links

Svenska Fotografers Förbund

Centre for Photography

912 Kåseberga

912 Media

Boken "Två marknader" av Per Drejare och Torbjörn Helgesson. Text Hans Dalén.