FOTOGRAF

TORBJÖRN HELGESSON, FOTOGRAF

 

Fick som femåring en kamera och har sedan dess varit besjälad av fotografi. Skaffade som 13-åring mörkrum och har haft mörkrum sedan dess. Utbildade sig till fotograf och började jobba professionellt 1984. Gick en workshop med Anders Petersen och hittade sitt bildspråk. Utbildade sig även i journalistik och grafisk formgivning och gör en del jobb där han gör allt; bild, text, formgivning, produktion. Började gå digitala fortbildningsutbildningar 1994. Gör sen länge alla jobb digitalt, men gör egna projekt analogt. Högt tekniskt kunnande.

 

Skaffade studio i mitten på 90-talet och har gjort många studiojobb. Studion har han kvar, men trivs bäst ute i verkligheten. Hade analogt färglabb under tolv år på 90- och 00-talet.

 

Arbetar med uppdrag inom reportage-, reklam-, porträtt-  och industrifotografi. Har även jobbat med en del andra genrer, men det är här han trivs bäst. Specialitet, människor och miljöer. Stark formkänsla.

 

Medlem i Svenska Fotografers Förbund.

 

 

Utbildning, bl a

 

Fotografi - Lunds Universitet

Journalistik, reklam och information - Skurups Folkhögskola

Engelska - Lunds Universitet

Workshop - Anders Petersen

Fortbildningskurser i digital bild för fotografer från 1994

Miljö - Lunds Universitet

Pedagogik - Lunds Universitet

 

 

Länkar

912 Media

912 Kåseberga

Svenska Fotografers Förbund

Centrum för Fotografi

SFF - sök fotograf

Elna-Karin Helgesson, Keramiker & Formgivare

Specialitet som fotograf, människor och miljöer.

TORBJÖRN HELGESSON, PHOTOGRAPHER

 

Achieved a camera as a five year old and has been inspired with photography since. Got a darkroom in his early teens and has had one since. Was educated for photography and started to work professionally in 1984. Attended a workshop by Anders Petersen and found his visual language. Was educated for journalism and graphic design as well and makes some assignments where he does it all; pictures, text, design, production. Started to attend digtal further education courses in 1994. All assignments are for long made digital. All projects are analogue. Highly technically skilled.

 

Got a studio in the mid ninties and has done a lot of studio sessions. He still has his studio, but prefers to work out in the reallity. Had a anlogue colour lab during twelve years in the ninties and noughties.

 

W0rks with  assignments in reportage, advertising, portraiture and industrial photography. Has also worked with some other genres, but it is here he thrives the most. Speciallity, peope and environments.  A strong feeling for shape.

 

Member of the Swedish Photagraphers Association.

 

 

Education, selection

 

Photography - Lund University

Journalism, advertising and information - Skurups Folkhögskola

English - Lund University

Workshop - Anders Petersen

Further education courses in digital photography for photographers from 1994

Environmental studies - Lund University

Pedagogics - Lund University

 

 

Links

912 Media

912 Kåseberga

Svenska Fotografers Förbund

Centre for Photography

SFF - search Photographer

Elna-Karin Helgesson, Keramiker & Formgivare