FOTOGRAF

UPPDRAG

Torbjörn Helgesson jobbar med projekt i en tradition av fotografer som Atget, André Kertész, Berenice Abbott, Walker Evans, Lisette Model, William Klein, Robert Frank, Christer Strömholm, Diane Arbus, William Eggleston, Lee Friedlander, Dolores Marat och Nan Goldin. Det är alltså inte dokumentärfotografi. Tvärtom. Han jobbar bara analogt, nästan uteslutande i svartvitt. Alla uppdrag gör han däremot digitalt.    /

 

Torbjörn Helgesson works with projects in a tradtion af photographers like Atget, André Kertész, Berenice Abbott, Walker Evans, Lisette Model, William Klein, Robert Frank, Christer Strömholm, Diane Arbus, William Eggleston,Lee Friedlander, Dolores Marat and Nan Goldin. Thus, it´s not documentary photography. On the contrary. He works only analogously, almost exclusively in black and white. All assaignments he does digital.